Page 7 - 2019 Fano Furniture
P. 7

LOFT                                   FYT-1704

                         UYKUSUZ GECELERİN
                         SONU GELDİ...
                                                 End of Sleepless Nights...
                         Rahat bir uyku için bir yataktan beklentilerinizin tümünü  Another one, which is designed to meet your all
                         karşılayabilmek için tasarlanan başka bir yatak: Loft.  expectations from a mattress in order to have
                         Omurga dostu ve kesintisiz uykuların (yanındakini de  comfortable sleep: Loft.  Loft mattress; produced
                                                 with removable foam pad support by considering
                         uyandırmadan) olmaz ise olmazı torba yay sistemine (5  semi-firm orthopedic lovers, in addition to the pocket
                         bölge) ek olarak, yarı sert ortopedik sevenler düşünülerek  spring system (5-zone) which is spine-friendly and
                         ayrılabilir sünger ped desteği ile üretilen Loft yatak,  indispensable of uninterrupted sleeps ( also for the
     PED / PAD:               uykusuz gecelerinizin sonunun geldiğini müjdeler. partner), announces that sleepless nights come to
     1-ÖRME KUMAŞ – KNITTED FABRIC                             an end.
     2-RULO SÜNGER – ROLLED FOAM
                         Yükseklik / Height: 21+9cm (+/-1) / 8.26”+3.54”
     3-SERT PLAKA SÜNGER – FIRM FOAM SHEET
     4-RULO SÜNGER – ROLLED FOM
     5-ÖRME KUMAŞ – KNITTED FABRIC        90x190  •  90x200  •  100x200  •  120x200  •  140x190  •  140x200  •  150x200  •  160x200  •  180x200

     YATAK – MATTRESS :
     6-ÖRME KUMAŞ – KNITTED FABRIC
     7-RULO SÜNGER – ROLLED FOAM       Ayrılabilir Ped Hava Geçirgen Bordür Omuga Desteği Torba Yay 5 Bölge Konforu Sert Sünger Plaka
     8-SERT PLAKA SÜNGER – FIRM FOAM SHEET  Removable Pad Air-Permeable Border Spine Support Pocket Spring 5 Zone Comfort Firm Foam Sheet
     9-5 BÖLGE TORBA YAY
     5-ZONE POCKET SPRING
     10-HAVA GEÇİRGEN SÜNGER BORDÜR
     AIR-PERMEABLE FOAM BORDER
                          Örme Kumaş
                          Knitted Fabric

        08
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12